Счетоводни услуги

Счетоводните услуги предоставяни от "Одит консулт-Пашова" ООД включват:

 • >Изготвяне на счетоводната политика на предприятието;
 • >Месечно осчетоводяване на документи от клиенти и доставчици;
 • >Осчетоводяване на платежни документи на обслужващите банки в лева и валута;
 • >Изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, отчет за приходите и разходите и баланс на предприятието;
 • >Изготвяне на дневници по ДДС и Справка-декларация по ДДС. Подаване на данни в ТД на НАП;
 • >Изготвяне на Годишните Статистически отчети и тяхното подаване;
 • >Изготвяне на хонорар-сметки, служебни бележки и удостоверения. Вариант годишно счетоводно приключване;
 • >Обработка и подаване в НОИ – Стара Загора на болнични листове;
 • >Изготвяне на VIES декларации;
 • >ИНТРАСТАТ;
 • >Подготовка и обработка на документи за регистрация по ЗДДС и представителство пред органите на НАП - гр. Стара Загора

Ако имате въпроси свързани с услугите които предлагаме или желаете да получите информация свързана техните цени, можете да използвате нашата форма за онлайн контакти, както и да ни се обадите на телефон +359 42 621-696.

Назад