Нашият екип: симбиоза между опит, младост и амбиция

ОТДЕЛ ОДИТ

Димитрина Пашова

Димитрина Пашова

съдружник и собственик на "Одит консулт-Пашова" ООД

Дипломиран експерт счетоводител (диплома № 0019) издадена от ИДЕС.

Петко Пашов

Петко Пашов

помощник одитор

Икономист, бакалавър специалност "Стопански и финансов контрол", специализация "Независим финансов одит" - СА "Д.А.Ценов" гр.Свищов.

ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО

Георги Пашов

Георги Пашов

управител и съдружник в "Одит консулт-Пашова" ООД

Икономист, бакалавър специалност "Стопански и финансов контрол" и "Счетоводство и контрол", магистър "Финансов анализ и одит" - СА "Д.А.Ценов" гр.Свищов.

Надежда Попова

Надежда Попова

зам. главен счетоводител

Икономист, бакалавър специалност "Счетоводство и контрол", магистър "Счетоводство и одит в банките" - СА "Д.А.Ценов" гр.Свищов.